lukk

Årvoll og Tonsenhagen

USBL - fra dugnad til industri

Etter annen verdenskrig var det stor mangel på boliger. De fleste boligbyggerlagene prioriterte medlemmer med lang ansiennitet noe som førte til at unge i etableringsfasen ble stående uten bolig. Med bakgrunn i dette ble Ungdommens Selvbyggerlag (USBL) stiftet på allmøte 8.desember 1948. Et år senere fikk USBL kjøpt eiendom på Stig ved Årvoll. Det var liten egenkapital blant de unge medlemmene, men stor arbeidsvilje, og mesteparten av arbeidet måtte utføres på dugnad. På Stig ble det oppført 66 leiligheter i firemannsboliger som ble tildelt på bakgrunn av den enkeltes arbeidsinnsats. På et år hadde noen av medlemmene arbeidet over 1100 dugnadstimer. Hele 90 prosent av byggearbeidene ble utført på dugnad.

USBL fikk kjøpt flere eiendommer på Årvoll og oppførte både rekkehus og blokkbebyggelse på dugnad. Blokkbebyggelsen i Skauen borettslag representerte slutten på selvbyggervirksomheten. Å bygge hus på dugnad gikk greit så lenge det dreide seg om trehus med to etasjer og kjeller, men å bygge blokker var mer arbeidskrevende. I 1952 avviklet USBL dugnaden og satset på industrialisert byggevirksomhet med prefabrikkerte betongelementer. Denne byggemåten var i norsk sammenheng helt ny. Byggene skulle standardiseres og så langt det var hensiktsmessig skulle elementene produseres på stedet og løftes på plass med store kraner. Bebyggelsen på Årvoll vest og Tonsenjordet representerer overgangen fra dugnad til industrialisert byggevirksomhet i USBL.