lukk

Årvoll og Tonsenhagen

Fra fornminner til dugnad

På Årvoll finner man noen av de eldste arkeologiske funnene i Groruddalen. Her er det gjort boplassfunn fra 4000 år f. kr og arkeologene fant blant annet tre såkalte tynnakkete slipte flintøkser. Frem til 1950-tallet var Årvoll og Tonsenhagen dominert av jordbrukslandskap, spredt villabebyggelse og skog. Oslo stod foran store utfordringer med å avhjelpe bolignøden. Etter sammenslåingen av Oslo og Aker kommune i 1948 ble det derfor bestemt at det nye Oslo skulle ligge i Østre Aker. På Årvoll kom Ungdommens Selvbyggerlag (USBL) til å dominere utbyggingen. I 1949 fikk de kjøpt eiendom på Stig og førte opp firemannsboliger på dugnad. USBL fortsatte utbygging med rekkehus og blokkbebyggelse på Årvoll og Tonsenjordet.

Tonsenhagen ble bygget ut på slutten av 1950-tallet av Tonsenhagen Boliglag. Området kjennetegnes med sin karakteristiske 1950-talls blokkbebyggelse, spredt utover det skogkledde og kuperte landskapet, og de tre punktblokkene på toppen av åsryggen. På Årvoll og Tonsenhagen ble det bygget ut to butikksenter og det ble etablert store grøntområder med badedam og idrettsplasser.