lukk

Tonsen kirke

Kirken er oppført i 1961 etter tegninger av arkitektene Georg Greve og Geir Grung. Den er i betong som delvis er forblendet med rød tegl og naturstein. Kirken har høy arkitektonisk kvalitet og tross sitt moderne uttrykk framstår bygningen med et kirkelig preg med tårn og høye vindusnisjer. Kirken er en såkalt arbeidskirke og er tilknyttet boligområdet på Tonsenjordet.