lukk

Aker sykehus

Gamle gårdsnavn

Innenfor dette området finner vi de gamle gårdene Tonsen og Nordre Sinsen.

Tonsen het trolig opprinnelig Þornsin og navnet er sammensatt av ordene Þorn (torn) og vin, som betyr naturlig eng eller beitemark. Denne tolkningen er usikker da det ikke eksisterer eldre skriftlige versjoner av navnet. Tonsen nevnes i skriftlige kilder for første gang i 1325, hvor halve gården ble gitt til klosteret på Hovedøya.

Nordre Sinsen het opprinnelig Sinnsin og navnet er sammensatt av ordene sinn (betydning ukjent) og vin, som betyr naturlig eng eller beitemark. Sinsen nevnes i skriftlige kilder for første gang i 1343, da Tord Eriksson selger deler av gården til Peter Gudbrandsson.

Gårdsnavn som har ending på -vin tilhører de eldste navneklassene. Det antas at vingårdsnavnene har sitt opphav i de første fem-seks hundre årene av vår tidsregning. Flere av gårdene med endelsen -vin har trolig først vært brukt til beite- og slåttemark før de har blitt ryddet til egne gårder.

Selv om Tonsen og Nordre Sinsen er gamle gårder er det enda ikke gjort arkeologiske funn i dette området.