lukk

Kjøkken- og vaskeribygning

Planleggingen av bygningen begynte i 1930 med den nedsatte komiteen (Aker kommune). Påfølgende år fortsatte planleggingen med at det ble nedsatt en arbeidskomité som gav kommunearkitekten i oppdrag å utarbeide et forslag til nytt kjøkken og vaskeri. I 1934 ble det foretatt en studiereise til Danmark og Sverige for å se på moderne sykehuskjøkken og vaskerier. Penger til bygget ble bevilget i 1936 og byggeplanen vedtatt samme år. Bygget stod ferdig 1938. i 1942/43 ble kjøkkendelen tilbygd med en fløy som i hovedsak rommet spisesaler. I dag brukes hele første etasje til kjøkkenfunksjoner, mens andre etasje benyttes til vaskeri- og kontorfunksjoner.

Den opprinnelige kjøkken- og vaskeribygningen ligger tett inntil centralfyrhuset. Bygningen ble oppført i to etasjer med kjeller/sokkel, men da den ligger i hellende terreng framtrer den sørligste delen, vaskeriet, som høyere. Delen nærmest fyrhuset rommet opprinnelig boliger, mens midtdelen rommet kjøkken og spisesaler. Det store kjøkkenet er tydelig markert mot Trondheimsveien, med et stort vindusparti (taket er nå senket). I funksjonalistisk ånd er takene flate eller har pulltaksform. Fasadene har ikke annen staffasje enn pussen, vinduene og sprangene mellom de ulike volumene. Her er til gjengjeld variasjon med stort rundt trappetårn, vindusbånd og enkeltstående vinduer med ulik oppdeling. Kulverter og adkomst til vaskeriet er gitt en dramatisk variasjon av nesten futurisk slag. Tilbygget fra 1942-43 er likeledes en toetasjes bygning i gul puss, og fra Trondheimsveien fremtrer de knapt som to ulike bygninger. Fra sykehussiden er det lettere å se forskjellene. Og her framtrer blant annet okkupasjonstidsbygningen skiferkledde saltak som tydeligere. At dette er en representativ bygning framgår av det opprinnelige inngangspartiet i 2. etasje, med sitt lett monumentale anslag og natursteinsomramming. Spisesalene i annen etasje har store bjelker i takene, og en forseggjort trapp fører ned til ”Vorhalle” med natursteinsgulv og ytterligere en stor spisesal. En del lettvegger forstyrrer uttrykket, men vurderes som reversible tiltak. Anleggets helhetsinntrykk er autentisk, og preget av det som kan betegnes som romantisk funksjonalisme. Relativt mye av opprinnelige detaljer er bevart, slik som vinduer.

Anlegget står oppført som bevaringsverdig på Gul liste.
Teksten er delvis hentet fra Landsverneplan for helsesektoren.