lukk

Legeboliger

Bygningen ble oppført for Sinzen Kriegslazarett, og var trolig ment for leger og/eller sanitetspersonell (Arztheim). Det oppgis i boken om Aker at den ikke var helt ferdigbygd i 1945, således er det en viss uklarhet om hvem som i hovedsak har ansvaret for interiøret. Etter krigen ble bygningen tatt i bruk som Medisinsk avdeling A, og heter i dag Medisinsk post 10-12. Bygningen er i vest bundet sammen med en lav vinkelbygning som rommer geriatrisk avdeling.

Anlegget gir inntrykk av å være vinkelformet, men består snarere av en kraftig bygningskropp i vest, med en slankere fløy i østlig retning som avsluttes med et lite lavere tilbygg i sørøst. Den kraftigere delen er dessuten markert med et tårn, en arkade på hjørnet og en overbygd gangforbindelse til et lignende kompleks lenger vest. Bygningen er i tre etasjer. Fasadene er pusset, men kledt med rød granitt i sokkelen. Taket er tekket med enkeltkrums takpanner.

Viktige endringer i senere tid er sammenbygging med geriatrisk avdeling i nord; etableringen av brannbalkong/rømningstrapp fra 3. etasje på sørgavlen; fjerning av verandadører langs hele 1. etasje mot sør (og etablering av vinduer isteden); og likeledes fjerning av en ytterdør mot vest. Ellers antas eksteriør og interiørets hovedstruktur å være omtrent slik de var i 1945.

Anlegg er ført opp som bevaringsverdig på Gul liste.

Teksten er delvis hentet fra Landsvernplan for helsesektoren.