lukk

Aker sykehus

tilbake

Sentralhospital for Wehrmacht (Sinzen Kriegslazarett) 1940-1945

Rett etter okkupasjonen i 1940 kommer beskjed fra tyske militære myndigheter. Aker sykehus må evakueres innen 1. mai. Tyskerne skal benytte sykehuset som sitt. Pasientene blir spredt på andre sykehus, og Berg skole blir stilt til disposisjon. Her ominnredes klasserommene til sykehuslokale. Operasjonsstue, fødestue og 255 senger blir klargjort.

På Aker fortsetter utvidelsene i regi av den tyske okkupasjonsmakten. To bygninger stod ferdig i 1943, en utvidelse av økonomibygningen langs Trondheimsveien, og en teglstensbygning ved hovedinngangen. Teglstensbygningen (Geschäftszimmer-Gebäude Kriegslazarett) var hovedsakelig oppført som kontorbygg for sanitetsoffiserer, men skal også ha hatt noen behandlingsrom. Et interessant trekk ved begge bygningene er tilpasningsaspektet til det rådende bygningsmiljøet.

Et stort anlegg i tre bygget for venerisk syke offiserer blir bygget sør på området. Ved krigens slutt var ytterligere to store bygninger nesten ferdigstilt på områdets sydvestre del. Det østre av disse, trolig oppført som boliger for tyske leger (Arztheim) ble etter krigen konvertert til medisinsk avdeling. Det vestre, oppført som "Schwesternheim", fikk tilsynelatende en lignende funksjon etter krigen, det vil si som hjem for kvinnlige sykepleierelever.