lukk

Søsterhjem

Bygningen ble oppført for Sinzen Kriegslazarett, og var ment for sykepleiere (Schwesternheim). Det oppgis i boken om Aker at den ikke var helt ferdigbygd i 1945, således er det en viss uklarhet om hvem som i hovedsak har ansvaret for interiøret. Etter krigen ble bygningen tatt i bruk som elevhjem for sykepleierskolen, og skal ha hatt plass til 155 elever. Den benyttes nå av administrasjonen.

Bygningen er vinkelformet, men har i tillegg et lite lavere tilbygg i nord, og en overbygd gangforbindelse til et lignende kompleks lenger sør (Med. post 10- 12). Bygningen er i to etasjer, men med en innredet loftsetasje med kobbhus og lange takoppløft. Fasadene er pusset, men kledt med rød granitt i sokkelen. Mot sør- og nordvest er det en rekke utkragede balkonger i 2. etasje. Til gårdsplassen er det to forseggjorte inngangspartier med natursteinsinnramminger. Taket er tekket med enkeltkrums takpanner. Dette er den mest autentiske av de tyskoppførte bygningene ved Aker sykehus, og både eksteriør og interiør antas å være omtrent slik de var i 1945. Utvendig er både vinduer og dører stort sett de opprinnelige, og særlig i ganger og trappehus er bygningselementer som dører, rekkverk og gulvbelegg bevart.

Bygningen er foreslått fredet. Formålet med fredningen av bygningen er å bevare en helse-, samfunns- og arkitekturhistorisk viktig del av Aker sykehus og Sinzen Kriegslazarett. Vernet skal sikre bygningens opprinnelige arkitektur, materialbruk og detaljering. Bygningen står oppført på Byantikvarens gule liste.

Teksten er hentet fra Landsverneplan for helsesektoren.