lukk

Sykepleierhøgskole og hybelhus

Allerede i 1924 ble det vedtatt å begynne egen sykepleierutdanning ved sykehuset. Boliger og undervisningslokaler inngikk i de vanlige sykehusbygningen fram til 1945, da okkupasjonsmaktens ”Schwesterheim” ble konvertert til elevhjem og hvor også undervisningen foregikk. I 1963 ble Aker sykepleieskole egen etat, underlagt sosialdepartementet. Planene for nytt bygg ble godkjent av formannskapet i september 1967. I 2003 ble undervisningen sentralisert i Oslo og bygningene ble fraflyttet. Året etterovertok Sophies Minde Ortopedi undervisningslokalene som nå eies av Statsbygg

Anlegget stod ferdig i 1970 og var tegnet av arkitekt G. W. Thuesen. Blokken var en del av et ”tårn og kake-kompleks” som skulle romme både sykepleierskolens undervisningslokaler i en lavere 2. etasjes del og selve hjemmet i en høyblokk. Arkitekturhistorisk kan anlegget betraktes som en del av en internasjonal modernistisk trend hvor det å kombinere vertikale og horrisontale elementer stod sterkt. I dette tilfellet er kontrasten ytterligere forsterket ved de stående betongrillene på høyblokken og de liggende eternittplatene på undervisningsbygget (sistnevnte er nå fjernet). Ubehandlet betong, rene geometriske former og glass kjennetegner bygningene og de kan dermed også betegnes som en del av den brutalistiske retningen på 1960-tallet.

Anlegget står oppført på Byantikvarens gule liste som bevaringsverdig.

Teksten er hentet fra Landsverneplan for helsesektoren.