lukk

Tyfus- og poliopaviljong

Bygningen ble tatt i bruk i 1921 og var opprinnelig hovedsaklig tiltenkt pasienter med tyfus. Nokså snart synes den også å ha blitt benyttet for poliopasienter. Andreetasjon ble brukt til beboelse for "piker og sykepleiere". I dag benyttes paviljongen til medisinsk poliklinikk.

Tyfus-/poliopaviljongen er et langstrakt volum med et toetasjes midtparti og énetasjes fløyer på hver side. Som de andre paviljongene har den teglsteinsfasader med dekorative pussinnslag ved sokkel, gesims, og inngangene, og valmtak tekket med tungeskifer.

Bygningen stod ferdig syv år etter de andre, og skiller seg noe ut formmessig, men føyer seg ellers i kraft av format og materialbruk til miljøet. Opprinnelig var paviljongen en del av en akse med allébeplantninger gjennom sykehuset. Aksefunksjonen var i viss grad tilstede ennå da kirurgiblokken ble oppført på 1920-tallet, men ble helt fjernet da medisinblokken i 1958 ble lagt på tvers av ferdselsåren. Fasadene er relativt stramme, med de smårutete vinduene og inngangspartiene som dekorative elementer. Vinduene er større mot endene, hvor det har vært større saler, og mindre midt på. På begge langsidene er det dører midtpå, men mot sydøst og gata er det også et inntrukket inngangsparti i hver av fløyene. Inngangdøra mot nordvest var opprinnelig en adskilt inngang for de "piker og sykepleiersker" som bodde på loftet.

Både vinduer (med ett unntak) og dører er utskiftet, ellers kan eksteriøret vurderes som autentisk. Arkitekt: Victor Nordan.

Bygningen står oppført på Gul liste som bevaringsverdig. Formålet med vernet av tyfus- og poliopaviljongen er å bevare en helsehistorisk verdifull bygning tilknyttet epidemiberedskapen i perioden 1910-1925. Vernet skal sikre bygningens arkitektur, materialbruk og detaljering.

Teksten er delvis hentet fra Landsverneplan for helsesektoren.