lukk

Alfaset gravlund

Etter at Oslo kommune i 1950 kjøpte gårdene Grav og Arveset (Alfaset) til gravlundsareal, ble den tyske soldatkirkegården, Ehrenfriedhof Ekeberg, flyttet til området i 1952/-53. I 1972 ble den kommunale Alfaset gravlund innviet. Kapellet er tegnet av Blaksted og Munthe Kaas og har dekorasjoner av Jacob Weidemann og Ørnulf Bast. Gravlunden har egne gravfelt for romfolk og for muslimer. I 2009 ble det bygget av nytt krematorium på området; en stor etablering som skal erstatte krematoriene på Vestre og Østre gravlund.