lukk

Ammerud

tilbake

Håkon Mjelva og atriumshusene

Håkon Mjelva var arkitekten bak atriumshusene på Ammerud. Mjelva var en profilert arkitekt og aktiv samfunnsdebattant og ønsket å hente fram funksjonalistiske idealer som hadde vært rådene på 1930-tallet. Han mente at gamle tradisjoner og formidealer hindret menneskelig utfoldelse, og oppfordret til å rendyrke form som et resultat av funksjon.

Ved at alle husene fikk lik utforming, skulle sosiale skillelinjer ikke få komme til uttrykk. Mjelva trakk denne ideen lenger enn de fleste andre arkitekter i sin samtid. Atriumshusene hadde ingen vinduer mot fellesarealer eller offentlige områder. Garasjeport og inngangsdør var de eneste elementene som brøt fasaden ut mot gata.

Mangelen på vinduer skapte debatt og flere mente at husmødrene ville føle seg innestengt og isolert. Mjelva hevdet at det å ønske seg utsikt til andres liv, samt ønske om å vise fram sosial status var lite fortjenestefullt. Ønsket man mer lys i leilighetene, kunne det løses med en kuppel i taket.

I ettertid kan vi anta at Mjelvas redsel for vinduer kanskje handlet mer om estetikk enn om mangelen på privatliv. Han kan betegnes som meget sterkt opptatt av visuell orden, og fryktet det kaos han mente folkelig påvirkning kunne medføre. Ut mot offentlige områder skulle atriumshusene dermed ikke bære spor av levd liv, som for eksempel vinduer med gardiner, potteplanter osv. Her skulle ingenting få forstyrre arkitektens orden.