lukk

Bredtvet kompetansesenter

Bredtvet kompetansesenter for logopedi ble oppført i perioden 1962–68. Anlegget er tegnet av arkitekt P. A. M. Mellbye og kjennetegnes av sine særpregete tak som er tekket med torv. Det består av skolebygning og fem små internatbygninger i én etasje med tilsvarende utforming som skolebygningen.