lukk

Bredtvet kvinnefengsel

Bredtvet fengsel og sikringsanstalt er det store institusjonsanlegget i Groruddalen. Dette borglignende anlegget ble reist omkring 1920 som oppdragelseshjem for problemgutter. Bak prosjektet sto cand. jur. Otto Morgenstierne. Han hadde fått ideen fra USA, og fikk i 1916 organisert en landsomfattende bevegelse for lære- og vernehjem, Deretter fikk de i alt 25 foreningene, sammensluttet i Norges Lærehjems- og Verneforbund, Stortinget til å endre straffeloven slik at lovovertredere mellom 16 og 21 år (daværende myndighetsalder) kunne plasseres ”i et av Kongen godkjent lærehjem”.

Hjemmet ble satt i drift i 1921. Arkitekten var (broren) Chr. Morgenstierne og Arne Eide, som på denne tiden selv var opptatt av og involvert i forskjellige slags sosial-reformatoriske byggeprosjekter – for eksempel Arctanderbyen, Ullevål Haveby, hybelhus for kvinner i Waldemar Thranes gate og ditto for menn i Markveien. Hele prosjektet ble imidlertid mislykket – av mange grunner – og ble nedlagt etter få år. Det sto i mange år tomt, for i 1938 å bli tatt i bruk som kvinnefengsel. Etter at tyskerne brukte det som politisk fengsel under krigen, har det vært ordinært kvinnefengsel.