lukk

Bryn

Bryn eller Brynseng

Fra 1600-tallet og framover er Bryn gård i flere kilder, og i matrikkelen, navngitt som Brynseng. I ”Norske stedsnavn” gir Oluf Rygh denne forklaringen på navnebytte:

”Her har allerede i den fjerne Tid, hvorfra Navnene paa vin skrive sig, været en Bro over Loelven. Matrikelens Navn –eng har sin Grund i, at Gaarden tilligemed flere andre Kronens Gaarde i Oslos Omeng af Kong Fredrik II i 1582 blev overladt Byens Borgere til ”Græsgang og Fædrift”; Benævnelsen er, som ofte, bleven tankeløst overført fra den ene officielle Jordebog til den anden længe efter, at det Forhold var ophørt, som den skulde udtrykke.”

Gårdsnavnet Bryn fikk altså et tillegg ”eng” (Brynseng) fordi gården ble benyttet til fedrift og gressgang. Selv etter at gården igjen ble et selvstendig bruk, fortsatte navnet å være Brynseng i lang tid.