lukk

Klosterheim

Bygningen ble reist i 1912 som kombinert forsamlingslokale for Bryn Totalavholdsforening og gymnastikksal for Bryn skole. Østre Aker totalavholdsforening ble stiftet i 1893. Bygging av et eget lokal var viktig en sak. I 1905 startet foreningen forhandlinger om å få kjøpe en egnet tomt. At byggeprosjektet kunne realiseres bunnet i et samarbeid med Bryn skole. Skolen manglet lokale til gymnastikk og avholdsbevegelsen fikk byggelån såfremt lokalene også la til rette for en slik bruk. I 1910 stod bygning ferdig, og den ble oppkalt etter avholdsbevegelsens grunnlegger i Norge, Asbjørn Kloster.