lukk

Kristiania teglverk

Leirforekomstene i elvedalen langa Alna gjorde Brynområdet egnet for teglproduksjon. Rundt 1900 lå det fire teglverk i nærheten av Bryn. To av disse lå innenfor det området som dette kulturminneatlaset omfatter. Bryn Teglverk lå rett øst Zinkhvittfabrikken, men er i dag erstattet av nyere kontorbygg. Bygningen som huset Kristiania teglverk, etablert mellom 1890 og 1900, er derimot bevart på eiendommen i Nils Hansens vei 18.

Teglverksbygningen er en trekonstruksjon i bindingsverk, med en karakteristisk gavlvegg av tegl mot øst. Den består av tre etasjer, med ovnen på grunnplan, og lager i 2. og 3. etasje.
Mot nord ligger administrasjonsfløyen i tegl fra cirka 1900. Innvendig ligger ovnen relativt godt intakt. Pipen har stått på utsiden, men den ble revet noen år etter at verket ble nedlagt i slutten 1960-årene. Bygningen benyttes i dag som pallelager.

Bebyggelsen har svært høy kulturhistorisk verdi. Det er i dag et fåtall bevarte teglverk i Norge, og kun dette er igjen i Oslo. Kristiania teglverk er dessuten et kulturminne med stor lokal verdi, tilknyttet 1890-årenes byggeboom i hovedstaden og Bryns rolle i denne sammenhengen. De siste teglverkene ble lagt ned på 1960-tallet, da nye bygningsmaterialer som betong hadde gradvis overtatt hele markedet.