lukk

Bakås skanse, Draken

Draken eller søndre skanse som den også blir omtalt om ligger på vestsiden av Strømsveien med godt utsyn over området. Se punkt om hovedskansen for mer informasjon om anlegget og historien.