lukk

Furuset

tilbake

Villabebyggelsen på gamle Furuset

Etter Michelet sin død, kjøpte Anton B. Nielsen dødsboet og startet med utparsellering av tomter i 1918. De første husene ble bygget ved Grorud stasjon. Tilgang til offentlig kommunikasjon, som trikk eller tog, har i stor grad vært med på å styre lokaliseringen av den tidlige boligutbyggingen i Aker. Nærheten til Grorud stasjon førte til at tomtene var mer attraktive på Furuset enn på Høybråten. Jevnt over var husene større, og beboerne mer velstående.

I eldre intervjuer med beboere øverst i Groruddalen framgår det flere steder hvordan Furuset ble betraktet som et ”finere sted” enn både Grorud og Høybråten. Flere av de eldre husene er fortsatt godt bevart. På Furuset finner vi hus i både jugendstil og nordisk nybarokk. Begge disse stilretningene var vanlige fram til ca. 1930.

Jugendstilen – ellerart nouveau som den kalles i deler av Europa – var det første forsøket på å skape en ”ny” stil, ubundet av forbildene fra antikken som hadde preget arkitekturen på 1800-tallet. Man tok i bruk friere former, hvor arkitekturelementene gjerne ble utformet i et dekorativt formspråk inspirert av naturen. Det er selvsagt i den mer monumentale arkitekturen at jugendstilen kommer klarest fram, men vi ser også noen nedslag i villa-arkitekturen. Grunnplanen er ofte asymmetrisk, i likhet med den sene fasen i sveitserstilen, og glassverander over to etasjer hører ofte med til jugend-villaene også. I motsetning til sveitserhusene har jugend-villaene ofte valmet tak – opprinnelig gjerne skifertekket. Vindusinndelingen går bort fra rene kryss- og T-postvinduer, til ytterligere oppdeling i småruter.

Nordisk nybarokk kan ofte være vanskelig å skille fra jugendstilen på den ene siden, og nyklassisismen på den andre. I ”nybarokk” ligger både at man hentet rene, klassiserende former som søyleordener og lignende, men også at man hentet trekk fra 16- og 1700-tallets bygningsformer og uttrykk: Vi kan finne tømmervegger uten panel, eller brunmalte kledninger, gjerne i kombinasjon med vinduer og dører i tradisjonelle rød- og blåfarger. Man tar opp igjen symmetri i fasader og grunnplan, men kunne samtidig kombinere dette med detaljer fra jugendstilen.