lukk

Bleikvollen demning

Den lille demningen ble oppført i 1885, for å bedre vanntilførselen til Grorud Tekstilfabrikk, som ved oppstarten i 1867 het Lerfossen Klædefabrikk. Imidlertid var vannkraften fortsatt ustabil, noe som ofte kunne medførte uforutsigbarhet og ulønnsom produksjon. I 1927 ble flere vann i Grorudområdet regulert til drikkevann, og dermed sank vannføringen. Heretter var det slutt på å bruke Alna som kraftkilde.

I den østre muren ligger et rør- og sluseanlegg og to lukkemekanismer i støpejern. Vannet ble ledet i rør ned til Grorud Klædefabrikk. I dag er demningen noe ødelagt slik at vannet renner fritt.