lukk

Grorud tekstilfabrikk

Fabrikkanlegget Lerfossens Klædefabrik ble etablert ved Leirfallet, den høyeste fossen i Alna, i 1867. Tidligere hadde fossen gitt drivkraft til et sagbruk på stedet. Bedriften gikk raskt konkurs og ble overtatt av et selskap som døpte det om til Grorud Klædefabrik.

Oskar Rasmussen ble i 1869 ansatt som bedriftens merkantile leder. Han skulle vise seg som en driftig mann. I et fossefall lenger opp i Alna anla han en shoddyfabrikk, og i 1878 kjøpte han alle aksjene i selskapet og ble eneeier.

Fabrikkene ble drevet av fossekraft fra elva, en kraft som viste seg å være noe ustabil, og som sammen med pengeproblemer og nedgangstider førte til en omskiftende tilværelse for bedriften. Fabrikkene hadde flere arbeiderboliger i området rundt, og også inne på selve fabrikkområdet. Rundt 1916 var det om lag 200 arbeidere ansatt. I 1916 ble De Forenede Ullvarefabrikker, DFU, dannet og Grorud Textilfabrik ble en del av dette selskapet.

I de siste årene produserte fabrikken madrasser av merket NIRVANA, og på nordsiden av anlegget opp mot Grorudveien kan man fortsatt se rester av en renne som ble brukt til å sende baller med shoddy fra shoddyfabrikken ned til madrassfabrikken. Tekstilindustrien på Grorud opphørte for godt i 1962.