lukk

Grorud

Grorud, et gammelt tettsted

 På Grorud ligger et av dalens mest verdifulle og sammensatte kulturmiljøer. Grorud er et gammelt industritettsted med bergverksdrift (kobbergruver og steinbrudd), sagbruk og høvlerier, tekstil- og jernvareproduksjon.

Utviklingen av området er tett knyttet til utnytting av vannkraften i Alna og etableringen av Grorud jernbanestasjon i 1854. Allerede i 1900 bodde det 837 mennesker på Grorud og i 1930 var innbyggertallet på rundt 2000.

Grorud kirke ble innviet i 1902 og Grorud skole åpnet i 1900. I 2008 ble det avdekket eldre dyrkningslag, kokegroper, flintbiter og stolpehull under en arkeologisk registrering på Grorud idrettsanlegg og disse er datert til middelalderen.

På 1950-tallet ble det bygget både rekkehus og mindre områder med blokkbebyggelse, blant annet to områder med "stjerneblokker" ved Grorud stasjon og i Bergensveien. Tidlig på 1960-tallet kom Grorud senter. I 1966 fikk Groruddalen sin første T-banelinje med endestasjon på Grorud.