lukk

Tyskerbrakke

Under siste verdenskrig anla tyskerne en større leir på Grorud idrettsplass. Mesteparten av leieren ble revet etter krigen, men to brakker ble stående og benyttet som samlingshus for idrettslaget. I den ene brakka er interiørene dekorert med veggmalerier som viser tyske byer. Rommet med veggmaleriene fungerte antagelig som messe for tyske soldatene under okkupasjonen.