lukk

Smedstua skole

Tidlig på 1970-tallet måtte tunet på Nedre Stovner gård vike til fordel for et nytt skoleanlegg. Rivemelding ble sendt i 1969 og kort tid etter forsvant de gamle gårdsbygningene. Barnehage, barneskole, ungdomsskole, idrettshall og idrettsbane skulle bygges på området. Det nye anlegget ble tegnet av arkitektene Paul Cappelen og Torbjørn Rodahl, og består av lave bygninger som omkranser flere atrium. Skoleanlegget hadde en moderne utforming og inneholdt mange spesialrom, klasserom og en rekke mindre grupperom. Klasserommene var delt av med skyvedører slik at de kunne omgjøres til storklasserom. Det hang sammen med samtidens fokus på det som ble kalt den ”åpne skolen”. Begrepet ble brukt om anlegg bygd med et åpent og fleksibelt klasseromslandskap, hvor hensikten var å gi et mer mangfoldig undervisningstilbud. Kontorer til lege, tannlege og helsesøster ble plassert i idrettshallen. Skolen fikk anlagt egen skolehage på den tidligere innmarka til Stovner gård.