lukk

Haugen skole

Haugen skole består av to deler, en grendeskole og en storskole som i de første årene fungerte som ungdomsskole. Anlegget stod ferdig i 1975 og er tegnet av arkitektkontoret Klippgen, Holm og Halvorsen. Begrepet grendeskole er karakteristisk for 1970-tallets drabantbyer og skolen ble da også bygget som en del av drabantbyen på Furuset. Beliggenheten mellom villaområdet på Høybråten og drabantbybebyggelsen på Furuset gjorde at skolen i mange år hadde elever fra begge områder.
Planleggerne på 1970-tallet ønsket å skape småskalsanlegg for de minste barna, og mente at dette kunne bidra til å øke tilhørigheten i lokalsamfunnet. Både grendeskolen og storskolen hadde en åpen struktur med skyvedører slik at flere klasserom kunne slåes sammen til store rom. Klasserommene var organisert rundt innvendige atrier og disse var teppebelagt, dermed måtte elevene oppholde seg i sokkelesten. Skoleanlegget er med i verneplanen for Osloskolene. Fomålet med vernet er å ta vare på en representant for 1970-tallets drabantbyskole der grendeskolen ble innført som et planleggingsprinsipp.