lukk

Høybråten kirke

I 1924 kjøpte Aker kommune en tomt på om lag 40 mål av gårdbruker Tuhus på Høybråten gård. Kirkegården på Grorud kunne ikke lenger dekke behovet for gravplasser, og tomten skulle benyttes til ny kirkegård for befolkningen på Høybråten og Furuset.

I 1932 ble kirkegården supplert med et gravkapell i pusset tegl tegnet av arkitekt Georg Greve. Kapellet ble ombygd til sognekirke for Høybråten menighet i 1966. Kirken har 168 sitteplasser. Altertavlen fra 1955 er laget av Per Vigeland. Et separat bygg (menighetshus) med menighetssal og kontorer sto ferdig julen 2002.

I friområdet på den andre siden av Høybråtenveien er Dagfinn Hermansens granittstøtte med relieff, til minne om ni krigsofre fra Høybråten, plassert.

Eiendommen er oppført på Byantikvarens gule liste.