lukk

Høybråten stasjon

I 1906 henvendte Nybyggerforeningen seg til jernbanen om fast stasjon langs Hovedbanen på Høybråten. Etter mye ”om og men” åpnet stasjonen i 1921. Stasjonsbygningen er tegnet av Gudmund Hoel. Stasjonen var betjent fram til 1967. Stasjonsbygningen er nå velhus for Høybråten Velforening, og huser også en frivillighetssentral.