lukk

Høybråten

Byggeskikk og utparsellering

Fra rundt 1900 ble det bygget enkel hyttebebyggelse flere steder i Aker. De kommunale myndighetene var bekymret over utviklingen, og de oppfattet de nye områdene som slumpreget. I 1903/1904 ble Bygningsloven av 1896 innført i deler av Aker. Området omfattet blant annet det meste av dagens Groruddal. Det ble laget forskrifter hvor det ble fastslått at Aker bygningsdistrikt skulle bestå av åpen villamessig bebyggelse. Kommunen hadde dermed et virkemiddel til å kontrollere bebyggelsen.

Anton Tschudi kjøpte Øvre Høybråten gård og jord fra Stovner gård tidlig på 1900-tallet. Selve gårdstunet ble raskt solgt videre, og resten av jorda utparsellert. Tomtene var på mellom to og fire mål og de ble solgt på avbetaling. Kjøpesummen ble nedbetalt med 1 eller 2 kroner pr. uke. Det var ikke anlagt veier i området. Tomtene var solgt med en klausul i skjøte om at kjøperen måtte opparbeide sin del av den vei som var regulert inn langs eiendommsgrensa. Høybråtenveien, fra Haugenstuveien til Lørenskog stasjon var en av de første oppgavene. I 1912 var den 4 km lange strekningen opparbeidet.

De selvvokste småhusområdene ble primært befolket med en sterkt voksende middelklasse, men også mennesker fra arbeiderklassen så muligheten for å realisere drømmen om enebolig i landlige omgivelser. Håndverkere, lavere funksjonærer og bedrestilte arbeider utgjorde trolig den største gruppen i mange av områdene i Groruddalen. Mange var født utenfor Kristiania, og hadde dermed en bakgrunn fra landbruket. Eget hus og hage var for dem ikke bare et ledd i et avansement på samfunnsstigen, men også en mulighet til å videreføre noe av det levesettet de hadde vokst opp ned.

Husene ble ofte satt opp av nybyggerne selv. Enetasjes tømmerhus med sveitserstilsdetaljering rundt vinduene og verandaen var vanlig i årene rundt forrige århundreskifte.  Byggingen kunne ta flere år, fordi det kun var søndagene som kunne benyttes når man hadde annet lønnsarbeid ved siden av.

I dag er det ikke mange hus igjen som ble bygget i den første fasen på Høybråten. I en lang periode tok Byantikvaren bilder av alle hus som ble revet i Oslo. I bildegalleriet er det lagt inn bilder av et utvalg av husene som er bort.