lukk

Vardeheim

Huset er i laftet tømmer og ble bygd som foreningshus for Høybråten småbrukerlag i 1915.

I dag brukes bygningen som samfunnshus og selskapslokale. Det populære tiltaket ”Jazz på Vardeheim” har månedlige konserter i lokalene.