lukk

Kalbakken

tilbake

Kalbakken eller Kaldbakken?

I forbindelse med navngivning av stasjonene på Grorudbanen ble statens navnekonsulent bedt om å uttale seg  om Kalbakkennavnet. I 1962 kom svaret. Konsulenten eller konsulentene hadde vurdert opphavet til forstavelsen «kal» og kommet til at det ikke kunne være andre forklaringer enn adjektivet kald. Både kalv, kall og karl hadde blitt vurdert, men forkastet. De argumenterte også med at stedet skilte seg ut som spesielt kaldt. «Det var jamt slik sno der om vinteren og jamt var det også eit kaldt drag der andre årstider også.» Dermed ble konklusjonen at navnet skulle skrives med d, altså Kaldbakken. At folk på stedet uttalte navnet kall’bakken eller kæll’bakken hadde ingen betydning.

Det finnes imidlertid flere som setter forstavelsen kal i sammenheng med adjektiv som naken, bar, øde eller gold. Kalbakken er en relativt ny gård som ble skilt ut på 1700-tallet, og med det bratte terrenget tatt i betraktning, framstod kanskje Kalbakken som et lite hus på en naken topp. Eller var det kanskje gården satsing på husdyr «kalv» som har gitt opphav til gårdsnavnet. Det bratte terrenget egnet seg dårlig til åker, men som beitemark var det utmerket. 

Uansett navnet ble som nevnt Kaldbakken, men protester fra bydelsutvalget på midten av 1980-tallet gav resultatet, og nå skriver vi igjen Kalbakken.

Kilde: Groruddalens historielag årbok 1985. Turid Birkenes