lukk

Grorud leir

Under andre verdenskrig etablerte de tyske styrkene en leir her. Området ble kalt Lager Nyland, og et stort antall bygninger ble oppført. Det ble lagret utstyr og sammenstilt landminer, og til arbeidet anvendte tyskerne russiske krigsfanger.

Ved frigjøringen i 1945 overtok norske styrker hele etablissementet, og Hærens Hovedarsenal holdt til her fram til 1975. I dag er området tatt i bruk av blant annet kolonialgrossisten Joh. Johannson og TINE meierier.

Et par av de opprinnelige murbygningene står fortsatt. Bygningene er regulert til bevaring.