lukk

Nordtvet skole

Nordtvet skole ble bygget i 1954 og er tegnet av arkitekt H. S. Fürst. Skolen ble bygget som en paviljongskole med flere mindre og lave bygninger.

På 1950-tallet hentet flere arkitekter inspirasjon fra utlandet og skrev artikler med navn som "En-etasjes skolen - den moderne pedagogikks skole". Arkitektene ville vekk fra det de kalte mastodontskolene, det vil si store bygninger i flere etasjer, og over til små lave bygninger med mye lys hvor elevene hadde direkte kontakt med uteområdene.

Nordtvet skole er en av de første paviljongskolene som ble oppført i Oslo. I 2000 ble imidlertid tre av de opprinnelige paviljongene revet. Skoleanlegget har stått på Gul liste som bevaringsverdig, men i forbindelse med utarbeidelse av Verneplan for osloskolene er anlegget tatt ut av Gul liste. Årsaken er at deler av skolen er revet.