lukk

Linderud

Linderud og Brobekk

På Linderud ligger et av Oslos vakreste og mest storslåtte gårdsanlegg. Hovedbygningen og hageanlegget fra 1700-tallet er fredet. Bebyggelsen på Linderud ble oppført som sommersted for gårdens eiere. Nærheten til Kristiania gjorde at flere av de store Akergårdene ikke bare var eid av byborgere, men også fungert som sommersted og forlystelsessted for Kristianias overklasse.

Linderud gård grenset mot Økern gård. Gårdene Vollebekk og Borrebekken lå like ved gårdsgrensen, og var opprinnelig husmannsplasser under Økern gård. Linderuds husmannsplasser var plassert i skogkanten på oversiden av Trondheimsveien, og i Brobekkområdet, men desverre er alle revet eller ombygget.

Småhusområdet på Brobekk og Lunden ble bygget ut på 1920-tallet, da solgte eieren på Linderud gård tomter her. Bortsett fra denne utbyggingen lå Linderud stort sett "urørt" fram til 1960-tallet. Da ble store deler av eiendommen solgt, og planer for en boligby på Linderud ble realisert. T-banen var fra før planlagt ført gjenom området og gjorde det attraktivt til boligformål. 

På Linderud ble det bygget høyblokker, lavblokker, rekkehus, senter, skoler og bad. Bebyggelsen er karakteristisk for 1960-tallet. Det lave komplekset bestående av barneskole, videregående skole og bad ligger godt plassert i landskapet og har høy arkitektonisk kvalitet. Også rekkehusene i Veksthusfløtten har med sin arkitektur og gode plassering i landskapet høy kvalitet. Planen for rekkehusområdet ble utarbeidet i 1963 og det var arkitektene Bjørn Simonnæs og Jakob Myklebust som tegnet bebyggelsen.