lukk

Lunden gård og kloster

Lunden gård ble fradelt Linderud gård i 1859, men gårdene ble allikevel drevet sammen. I 1939 ble tunet med ca. 41 mål tomt solgt til Marie Knudtzon. Hun hadde i mange år ønsket å opprette et kloster.

I 1959 ble gården innviet som nonnekloster for dominikanerinner, og i 1963 ble de gamle gårdsbygningene revet for å gi plass til et nytt anlegg. De nye bygningene, som er tegnet av arkitekt Sven Bjerke, ble oppført i 1961–63.