lukk

Rødtvet skole

Rødtvet skole ble bygget tidlig på 1960-tallet i forbindelse med drabantbyutbyggingen på Rødtvet. Skolen er både med sin arkitektur og plassering mellom drabantbyen og småhusbebyggelsen en god representant for samtidens arkitekturstrømninger.

Den kjennetegnes ved den organiske, humane og naturnære arkitekturen, og de lave bygningene gjør at utearelene har optimale lys- og solforhold. Anlegget er tegnet av arkitektene S. Finne og J. C. Nilsen. I 1970 hadde skole ca. 1000 elever, men den i skoleåret 2008/2009 hadde 425 elever. Skolen står oppført på Gul liste som bevaringsverdig og inngår i Verneplan for Osloskolene.