lukk

Stovner

Gamle Stovner og småhusbebyggelsen

Området med villa- og rekkehusbebyggelse øverst på Stovner går ofte under betgnelsen ”Gamle Stovner”. Småhusbebyggelsen er et minne fra de første tiårene av 1900-tallet da vanlige folk kjøpte tomter på landet for å realisere drømmen om en egen bolig.

Boligbyggingen på Stovner startet omkring 1910 og det var gårdeierne på Øvre Stovner som solgte tomter til selvbyggere. Utbyggingen fortsatte fram mot andre verdenskrig med både hytte og villabebyggelse. I 1935 bodde det 983 mennesker på Stovner. På 1960- og 1970-tallet oppførte OBOS og USBL rekkehusbebyggelse og lav blokkbebyggelse. I 1970 fikk området egen skole og i 1979 ble Stovner kirke bygget.

Tangerud, helt øst i området på grensen mot Lørenskog, lå ubebygget helt opp til 1990-tallet. Funn tyder på at det har bodd mennesker her i 4000 – 5000 år. Her finnes fortsatt rester etter gammelt kulturlandskap, gravhauger og godt bevart fegate.