lukk

Østre Aker kirke

Kirken ble påbegynt i 1857 og innviet i 1860. Året etter ble Aker delt i to prestegjeld, Vestre og Østre Aker. Kirken ble sognekirke for Østre Aker menighet og sognepresten fikk tilhold på prestegården.

Kirken er oppført som en treskipet teglsteinskirke i nygotisk stil. Den er bygget i overensstemmelse med arkitekt Schirmers tegninger for Vestre Aker kirke. Kirken har 900 sitteplasser. Den er ombygget flere ganger. Altertavle i form av korsfestelsesgruppe skåret i tre av Thorleif Sohlberg. Glassmaleri av Frøydis Haavardsholm og Bernhard Greve. Senere er den utvidet flere ganger. Minnelunden ved Østre Aker kirke er fra 1970 med Marie Vigelands skulptur ”Hvilende kvinne” som fellesmonument.

Utenfor kirken ligger tre små bygninger, kontor, vognskjul og et lite fjøs.