lukk

Østre Aker middelskole lærerbolig

Bebyggelsen i Teisenveien 9 består av to bygninger, en garasje bygget i 1962, og en lærerbolig bygget i 1923. Lærerboligen er tegnet av kommunearkitekten i Aker, Harald Bødtker. Den ble tegnet i 1923 som en del av Østre Aker middelskole.