lukk

Dr. Dedichen sykhusbygning

Lege Henrik Arnold Thaulow Dedichen, vokste opp i en legefamilie på Modum bad, og bestemte seg tidlig for å arbeide innenfor psykiatrien. På begynnelsen av 1900-tallet kjøpte han Trosterud gård for å starte en privatklinikk.

To sykehusbygninger – en for kvinner og en for menn – stod ferdige i 1901. Mellom bygningene ble det opparbeidet store parkanlegg i romantisk landskapsstil med stier, lysthus og alleer. Dedichen var en banebryter blant annet ved at han ønsket et så åpent sykehus som mulig. Han kjempet også for å endre den gjeldende sinnsykeloven i en mer human retning. Sykehuset drev egen gårdsdrift, og gårdstunene til både Trosterud Nordre og Søndre var i bruk.

Inkludert personalet som jobbet på sykehuset var det mellom 60-70 arbeidsplasser her. Mange av arbeidstakerne bodde på stedet i leiligheter eller hybler bygget for ansatte.