lukk

Tveita

Tveita i eldre tider

Tveten het opprinnelig Þveitin og navnet kommer av det norrøne ordet Þveit, som betyr rydning i skogen eller utskilt engstykke. Tveten nevnes i skriftlige kilder for første gang i et brev fra 1408-09, hvor gården blir gitt til klosteret på Hovedøya.

Gårdsnavn dannet av ordet Þveit stammer trolig fra vikingtid eller noe før.

Selv om Tveten er en gammel gård er det enda ikke gjort arkeologiske funn i dette området.