lukk

Tveita

Tveita og Tveten

Tveita har navn etter gården Tveten og er bygget på gårdens grunn. Store deler av eiendommen ble ervervet av Oslo kommune i 1951.Eierne fikk beholde tunet, med noen mål rundt.  I bystyret var flere kritiske til at tunet ble bevart, fordi det gamle gårdstunet ble sett på som et hinder for rasjonell boligbygging. Drabantbyen Tveita ble planlagt på 1950-tallet. Planene involverte også arealene til Hellerud gård. Ekspropriasjonen av Hellerud tok lang tid, og utbyggingen ble dermed utsatt helt til 1960-tallet.

Arkitektkontoret Rinnan og Tveten utarbeidet reguleringsplanen for Tveita. Området skulle ha plass til 8000 mennesker, og løsningen som ble valgt baserte seg på tre høyblokker plassert relativt tett i den østlige delen av området, lavere blokker i tre og fire etasjer i vest og rekkehus i utkanten av området. Parkeringsarealene er plassert delvis i parkeringskjellere og delvis i utkanten av området. Boligstrøkene er i hovedsak bilfrie, og tilgangen til boligene er ivaretatt av gangveier. Å sikre trygge utearealer egnet for lek ble betraktet som viktig. Boligbebyggelsen på Tveita er utformet av seks forskjellige arkitektkontorer, og ytterligere to fikk til oppgave å tegne skolene som skulle bygges i området.

I dag er Tveten gård eid av Oslo kommune. Gårdstunet har bevart en rekke bygninger, og er Oslos mest mangfoldige tun i så måte.