lukk

Den gamle Trondheimsveien

Trondheimsveien har i flere århundrer gått i mer eller mindre samme trasé gjennom Groruddalen, og ligger hovedsakelig i dag under riksvei 4.

På slutten av 1600-tallet startet arbeidet med å bygge en ny Trondheimsvei. Kanskje gikk det en vei omtrent på dette stedet allerede i middelalderen, men kildene er usikre. I Groruddalen ble veien ferdigstilt i perioden 1762–70, men først i 1814 kunne man kjøre med hest og vogn helt til Trondheim.

Den omfattende trafikken førte til etablering av skjenkesteder og skysstasjoner langs veien. I forbindelse med at veien ble firefelts i Groruddalen, forsvant mye av den eldre bebyggelsen langs veien. Fra Grorud til bygrensa er veien fortsatt tofelts, og mange av kulturminnene er bevart. Tett opptil tunet på Bånkall gård, parallelt med dagens trasé, er det bevart en strekning på ca. 350 meter av den opprinnelige Trondheimske kongevei. Enkelte stabbesteiner kan sees langs veien.

Veien er oppført på Byantikvarens gule liste.