lukk

Rommen gamle skole

Dette er en av byens eldste skoler, bygd i 1860. Den avløste omgangsskolen i distriktet og var i drift til 1911.

Aker kommune bygde om lag femten fastskoleanlegg rundt 1860 som følge av fastskoleloven. Bare noen få av anleggene står i dag. Rommiskolen er den eneste med alle hus på plass. Læreren bodde med sin familie i deler av første etasje, mens det var innredet en liten lærerinneleilighet i andre etasje. Det hørte 15 mål jordvei til Rommiskolen, og jordbruket utgjorde en viktig del av lærerfamiliens husholdning. Skolehuset er utformet i sveitserstil med store takutstikk og høye vinduer, blant annet for å gi godt leselys til skolestua.

Etter at Grorud skole sto ferdig i 1900 var det meningen at skolen på Rommen skulle avvikles. Det skjedde ikke; den ble holdt i drift til 1911, godt støttet av gårdbrukerne i nabolaget. I skoleprotokollen, som er bevart i Byarkivet, finner vi navnet til Trygve Lie. Skoleanlegget er oppført på Byantikvarens gule liste.