lukk

Vestli skole

Skolen ble bygget i 1973 av Selvaagbygg etter de samme prinsipper som boligbebyggelsen i området.

Skolen er delt i to. Grendeskolen er plassert i boligområdet i utkanten av bebyggelsen og var tiltenkt de minste barna, mens de eldre gikk på skolen som ligger rett ved Vestlitorget. Her er bygningene plassert inn i et kupert terreng, med furuskog og fjellknauser.

Både begrepet grendeskole og hvordan bygningene er plassert og utformet er typisk for 1970-tallet. Begge anleggene er vurdert til å ha høy bevaringsverdi som eksempler på 1970-tallets skolebygg. Vestlitorget er et lite nærsenter. Her ligger T-banestajonen som for øvrig er endestasjonen på Grorudbanen. Skolen inngår i Verneplanen for Osloskolene.