lukk

Årvoll vest

Boligområde beliggende nord for Trondheimsveien og vest for Årvoll gård bestående av lavblokker på fire etasjer med en punktblokk på ni etasjer samt butikksenter. USBL hadde i 1952 besluttet å avvikle dugnaden som hadde vært grunnlaget for byggevirksomheten og gå over til industriell virksomhet. Utbygging av Årvoll Vest og Øst var så omfattende at overgang til en mer effektiv byggeprosess var nødvendig. Det ble gjort store investeringer i utstyr og maskiner for å kunne rasjonalisere byggeprosessen med prefabrikkerte bygningselementer. Årvoll Vest ble det første området hvor dette ble prøvd ut. Byggeteknikken var ikke så ulik den som var benyttet tidligere, men fasadeelementene ble støpt på stedet i en provisorisk elementhall som lå der Årvoll senter er i dag. De ferdigstøpte elementene ble heist på plass av store byggekraner, som i 1953 ikke var i bruk andre steder i Norge.