lukk

STK portbygning

Portbygningen markerte inngangen til kabelfabrikkens område og dermed overgangen mellom omkringliggende jordbrukslandskap og fabrikklandskap. Tilgangen til fabrikkområdet gikk gjennom en portal i bygningen både for gående og kjørende. Bygningen ble tegnet av arkitekt Erling Nielsen i 1915.

Eiendommen er oppført på Byantikvarens gule liste.