lukk

Teisen

Teisen og Ulven

Området ligger høyt med utsyn både over Groruddalen og byen. Fra byen gikk Strømsveien i oppoverbakke til "Toppen" ved Teisen, før den fortsatte i utforbakke ned i dalen mot Alna. På morenryggen lå storgårdene Teisen og Ulven. Både Teisen og Ulven har en lang historie, noe flere arkeologiske funn viser. Oppføringen av Østre Aker kirke i 1858 medvirket til utviklingen av området, og rundt forrige århundreskifte ble det lagt til rette for utparsellering av tomter til villabebyggelse.

To flotte skoleanlegg, Bryn skole og tidligere Østre Aker middelskole, vitner om den sentrale beliggenheten området hadde.

Etter andre verdenskrig spredte den åpne blokkbebyggelsen seg i belter ut fra byen. Etterstad var allerede bygget ut, og med sammenslåingen av Oslo og Aker i 1948 lå alt til rette for å fortsette utbyggingen i Teisen- og Ulvenområdet. Det åpne jordbrukslandskapet som var avgrenset av den gamle bebyggelsen på Bryn og Teisen, ble forvandlet til et område med lave blokker og grønne gressplener i løpet av få år.