lukk

Haugenstua

Gamle gårder og modernisme fra 1960-tallet

Fram til 1965 var Haugenstua et jordbrukslandskap preget av åkre, enger og bekkedrag samt enkelte skogkledde koller. Gårdene i området var middels store, med hvite våningshus i sveitserstil og store røde driftsbygninger. En av de gamle ferdselsårene fra Oslo og til bygdene utenfor gikk gjennom området. Veien kalles for Oldtidsveien og har status som pilgrimsled. Haugenstua og Smedstua inngikk i Tokerudplanen som ble utformet i 1963/64, og det er denne utbyggingen som i dag preger stedet. Haugenstua med karakteristisk blokkbebyggelse fra 1960-tallet, Smedstua med lavblokker fra samme epoke og Stigenga med rekkehus fra 1970-tallet, er alle resultater av den store satsingen på boligbygging i tiårene etter siste krig. Innimellom den nyere bebyggelsen ligger rester etter eldre gårder.