lukk

Bånkall gård

Bånkall gård er et gårdsanlegg med mange bevarte bygninger. Det spesielle gårdsnavnet er en fonetisk utvikling av Barnakarlsrud, som betyr gården til en mann med mange barn.

Gården nevnes i biskop Eysteins Jordebok fra 1376. Den har et spesielt våningshus med portal; egentlig to hus under felles tak. Det var lenge en utbredt misforståelse at Trondheimsveien i sin tid hadde gått gjennom portalen. Stabburet er fra 1850, og potetkjelleren som i 1950 ble sagt å ha det prektigste gråstenshvelv i Aker, ligger fortsatt på tunet. Over inngangen er det hugget inn B.B. 1830. Initialene er Botolf Bondkalls. Han anla også i 1822 en mølle i Tokerudbekken; Bondkall Brug. Én av møllesteinene ligger fortsatt i hagen.

Gården ble drevet som skysstasjon i to femårsperioder fra 1864, og fungerte også som hvile- og skjenkested i en senere periode. I dag eies den av Oslo kommune og drives av Grorud bydel. Her kan man leie hyggelige selskapslokaler i historiske omgivelser. En driftig venneforening har anlagt en urtehage og sørger ellers for å skape liv på gården, blant annet ved å bake i den gamle bakerovnen.

Eiendommen er oppført på Byantikvarens gule liste.