lukk

Kirkehøy

I 1922 kjøpte Metodistkirken eiendommen Kirkehøi. Her skulle ”uheldig stillede barn” få et bedre liv, både åndelig og fysisk. Det gamle sveitserhuset som opprinnelig stod her ble revet. I 1953 stod dagens bygning ferdig. Bygningen skiller seg ut fra omliggende bebyggelse med sin monumentale plassering og form.

I dag drives det en daginstitusjon med åpen barnehage og helsestasjon i bygningen.